Regulamin Mini Zoo " Kucyk"

I. PRZEPISY PORZĄDKOWE DLA ZWIEDZAJĄCYCH:

1. Wejście na teren Rodzinnych Parków w Mini Zoo "Kucyk" odbywa się na podstawie zakupionego biletu wstępu lub posiadanego biletu wstępu,

2. Wykupione bilety należy zachować do kontroli,

3. Dzieci do 10 roku życia mogą zwiedzać Rodzinne Parki w Mini Zoo „Kucyk” wyłącznie pod opieką dorosłych,

4. Opiekunowie dzieci i młodzieży odpowiadają za właściwe zachowanie swoich podopiecznych,

5. Fotografowanie i filmowanie na terenie Rodzinnych Parków w Mini Zoo „Kucyk” jest dozwolone do celów prywatnych. W przypadku użycia zdjęć do innych celów, prosimy zawsze umieszczać informację, gdzie zostały wykonane.

II. NA TERENIE RODZINNYCH PARKÓW W MINI ZOO „KUCYK” OBOWIĄZUJE ZAKAZ:

1. Karmienia zwierząt oznakowanych tabliczką: „zakaz karmienia”, „zakaz wkładania rąk”,

2. Drażnienia i niepokojenia zwierząt,

3. Wrzucania na wybiegi zwierząt i podawania zwierzętom jakichkolwiek przedmiotów,

4. Poruszania się poza alejkami i placami przeznaczonymi dla zwiedzających,

5. Wchodzenia na bariery i ogrodzenia, przekraczania barier ochronnych,

6. Wnoszenia artykułów pirotechnicznych tj. petard, rakiet, sztucznych ogni, pojemników z gazem, broni palnej i gazowej itp.,

7. Wchodzenia na zaplecza ekspozycji zwierząt,

8. Dotykania elementów ogrodzeń będących pod napięciem elektrycznym tzw. pastuchów elektrycznych,

9. Przebywania na terenie Rodzinnych Parków w Mini Zoo „Kucyk” poza godzinami otwarcia,

10.Wjazdu samochodami bez odpowiednich upoważnień,

11.Niszczenia zieleni, deptania trawników, zrywania kwiatów, wyrywania sadzonek i uszkadzania krzewów,

12.Zaśmiecania terenu,

13.Hałasowania i używania hałaśliwych urządzeń,

14.Prowadzenia działalności handlowej, usługowej i akwizycyjnej, za wyjątkiem usług świadczonych na podstawie umów zawartych z Rodzinnymi Parkami w Mini Zoo „Kucyk”.

III. SANKCJE:

1. Osoby nie przestrzegające przepisów porządkowych będą usuwane z terenu Rodzinnych Parków w Mini Zoo "Kucyk" i pociągane do odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami,

2. Rodzinne Parki w Mini Zoo „Kucyk” nie odpowiadają za wypadki i szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszych przepisów,

3. Zwiedzający odpowiada za wszelkie szkody i straty powstałe z jego winy,

4. Rodzinne Parki w Mini Zoo „Kucyk” nie odpowiadają za rzeczy zagubione na terenie Parków.

IV. INFORMACJE OGÓLNE:

1. W przypadku złych warunków atmosferycznych niektóre atrakcje mogą być nieczynne,

2. W razie niepogody czas pracy Rodzinnych Parków w Mini Zoo „Kucyk” może być skrócony (np. z powodu całodniowego deszczu),

3. Ograniczenia wiekowe do korzystania z atrakcji są bezwzględnie przestrzegane,

4. Atrakcje są czynne tylko w godzinach otwarcia Parków.

 wprowadź treść

Mini Zoo Kucyk 2016-2024. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. | Polityka prywatności.

Realizacja strony strony internetowe oświęcim

Dziękujemy, Twoje zapytanie zostało wysłane. Prosimy oczekiwać kontaktu z naszej strony.

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Mini Zoo Kucyk, Paweł i Alina Marczyńscy przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.